Foren / National / Turkish / Eski Konular / Forum mesajınızı Ziyaretçilere Kapat ve Google AÇ

MecTruy
#1 12. August 2012, 12:04

Evet cotonti kullanıcıları şimdi forum mesajlarımızı ziyaretçilere açıp Google, Bing, Yahoo gibi arama motorlarına açalım

system/core/forums/forums.posts.inc.php Bu dosyayı text editörle açın

Öncelikle aşağıdaki kodu aratalım bulalım

$t-> assign(array(

Hemen bir üstüne aşağıdaki kodu ekleyelim

if($usr['id'] > 0)

{
$mesaj = $row['fp_text'];
}elseif(eregi("Google|Bing|Yahoo|Ask|Bebo|Live|hotbot", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){
$mesaj = $row['fp_text'];
}else{
$mesaj = "<a href=users.php?m=register><img src=skins/Zerofail/img/uyeol.gif></a>";
}

şimdi yine aynı kod sayfasında aşağıdaki kodu aratalım

"FORUMS_POSTS_ROW_TEXT" => $row['fp_text'],

Aşağıdaki kod ile değiştirelim

"FORUMS_POSTS_ROW_TEXT" => $mesaj,

 

Şimdi sayfayı kaydedin kapatın işlem tamamlanmıştır, artık sitenizdeki

forum mesajlarını ziyaretçiler göremiyecek ve arama motorları görebilecek.

MecTruy sundu.

Kurta sormuşlar senin ensen neden kalın ? diye, Kendi işimi kendim yaparımda ondan demiş...
Kaan
#2 12. August 2012, 16:24

eregi çalışmıyor 5.3.x sunucularda eregi yerine preg_mach olmalı.

 

MecTruy
#3 28. August 2012, 12:10

preg_match kullanorken  / slah ların önüne çift tırnak koymayı unutmayın

Kurta sormuşlar senin ensen neden kalın ? diye, Kendi işimi kendim yaparımda ondan demiş...
Slaweally
#4 7. März 2014, 06:59

Tabi bu işlem genoa için geçerli sanırım siena da yaptığımda hata vermişti :)

Herşey bitti...
onlineumut
#5 25. Dezember 2014, 21:45

Parse error: syntax error, unexpected '{' in /home/siteadı/public_html/system/core/forums/forums.posts.inc.php on line 644 hatası verıyor neden?

https://www.kocuce.net/forums/server-tanitimi/
Gökhan YILDIZ
#6 26. Dezember 2014, 09:28
#40317 onlineumut:

Parse error: syntax error, unexpected '{' in /home/siteadı/public_html/system/core/forums/forums.posts.inc.php on line 644 hatası verıyor neden?

643,644 ve 645 inci satırları burada paylaşır mısın?

Gökhan YILDIZ
onlineumut
#7 26. Dezember 2014, 16:43

Ben direk kodu vereyım ustadım 

<?PHP

/* ====================
Seditio - Website engine
Copyright Neocrome
http://www.neocrome.net
==================== */

/**
 * Forums posts display.
 *
 * @package Cotonti
 * @version 0.0.6
 * @author Neocrome, Cotonti Team
 * @copyright Copyright (c) 2008-2009 Cotonti Team
 * @license BSD License
 */

defined('SED_CODE') or die('Wrong URL');

$id = sed_import('id','G','INT');
$s = sed_import('s','G','INT');
$q = sed_import('q','G','INT');
$p = sed_import('p','G','INT');
$d = sed_import('d','G','INT');
$o = sed_import('o','G','ALP');
$w = sed_import('w','G','ALP',4);
$quote = sed_import('quote','G','INT');
$unread_done = FALSE;
$fp_num = 0;
if (!$cfg['disable_polls']) require_once($cfg['system_dir'].'/core/polls/polls.functions.php');

unset ($notlastpage);

/* === Hook === */
$extp = sed_getextplugins('forums.posts.first');
if (is_array($extp))
{ foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
/* ===== */

if ($n=='last' && !empty($q))
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT fp_id, fp_topicid, fp_sectionid, fp_posterid
    FROM $db_forum_posts
    WHERE fp_topicid='$q'
    ORDER by fp_id DESC LIMIT 1");
    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
    {
        $p = $row['fp_id'];
        $q = $row['fp_topicid'];
        $s = $row['fp_sectionid'];
        $fp_posterid = $row['fp_posterid'];
    }
}
elseif ($n=='unread' && !empty($q) && $usr['id']>0)
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT fp_id, fp_topicid, fp_sectionid, fp_posterid
    FROM $db_forum_posts
    WHERE fp_topicid='$q' AND fp_updated > ". $usr['lastvisit']."
        ORDER by fp_id ASC LIMIT 1");
    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
    {
        $p = $row['fp_id'];
        $q = $row['fp_topicid'];
        $s = $row['fp_sectionid'];
        $fp_posterid = $row['fp_posterid'];
    }
}
elseif (!empty($p))
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT fp_topicid, fp_sectionid, fp_posterid
    FROM $db_forum_posts WHERE fp_id='$p' LIMIT 1");
    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
    {
        $q = $row['fp_topicid'];
        $s = $row['fp_sectionid'];
        $fp_posterid = $row['fp_posterid'];
    }
    else
    { sed_die(); }
}
elseif (!empty($id))
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT fp_topicid, fp_sectionid, fp_posterid FROM $db_forum_posts WHERE fp_id='$id' LIMIT 1");
    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
    {
        $p = $id;
        $q = $row['fp_topicid'];
        $s = $row['fp_sectionid'];
        $fp_posterid = $row['fp_posterid'];
    }
    else
    { sed_die(); }
}
elseif (!empty($q))
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT ft_sectionid FROM $db_forum_topics WHERE ft_id='$q' LIMIT 1");
    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
    { $s = $row['ft_sectionid']; }
    else
    { sed_die(); }
}

$sql = sed_sql_query("SELECT * FROM $db_forum_sections WHERE fs_id='$s' LIMIT 1");

if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
{
    $fs_title = $row['fs_title'];
    $fs_category = $row['fs_category'];
    $fs_state = $row['fs_state'];
    $fs_allowusertext = $row['fs_allowusertext'];
    $fs_allowbbcodes = $row['fs_allowbbcodes'];
    $fs_allowsmilies = $row['fs_allowsmilies'];
    $fs_countposts = $row['fs_countposts'];
    $fs_masterid = $row['fs_masterid'];
    $fs_mastername = $row['fs_mastername'];

    list($usr['auth_read'], $usr['auth_write'], $usr['isadmin']) = sed_auth('forums', $s);
    sed_block($usr['auth_read']);

    if ($fs_state)
    {
        header("Location: " . SED_ABSOLUTE_URL . sed_url('message', "msg=602", '', true));
        exit;
    }
}
else
{ sed_die(); }

if ($a=='newpost')
{
    sed_shield_protect();

    $sql = sed_sql_query("SELECT ft_state, ft_lastposterid, ft_updated FROM $db_forum_topics WHERE ft_id='$q'");

    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
    {
        if ($row['ft_state'])
        { sed_die(); }
        $merge = (!$cfg['antibumpforums'] && $cfg['mergeforumposts'] && $row['ft_lastposterid']==$usr['id']) ? true : false;
        if ($merge && $cfg['mergetimeout']>0 && ( ($sys['now_offset']-$row['ft_updated'])>($cfg['mergetimeout']*3600) ) )
            { $merge = false; }
    }

    $sql = sed_sql_query("SELECT fp_posterid, fp_posterip FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='$q' ORDER BY fp_id DESC LIMIT 1");

    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
    {
        if ($cfg['antibumpforums'] && ( ($usr['id']==0 && $row['fp_posterid']==0 && $row['fp_posterip']==$usr['ip']) || ($row['fp_posterid']>0 && $row['fp_posterid']==$usr['id']) ))
        {
            sed_die();
        }
    }
    else
    {
        sed_die();
    }

    /* === Hook === */
    $extp = sed_getextplugins('forums.posts.newpost.first');
    if (is_array($extp))
    { foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
    /* ===== */

    $newmsg = sed_import('newmsg','P','HTM');

    $error_string .= ( mb_strlen($newmsg) < $cfg['minpostlength']) ? $L["for_messagetooshort"]."<br />" : '';

    if (empty($error_string) && !empty($s) && !empty($q))
    {

        if (!$merge)
        {
            if($cfg['parser_cache'])
            {
                $rhtml = sed_sql_prep(sed_parse(htmlspecialchars($newmsg), $cfg['parsebbcodeforums'] && $fs_allowbbcodes, $cfg['parsesmiliesforums'] && $fs_allowsmilies, 1));
            }
            else
            {
                $rhtml = '';
            }

            $sql = sed_sql_query("INSERT into $db_forum_posts
            (fp_topicid,
            fp_sectionid,
            fp_posterid,
            fp_postername,
            fp_creation,
            fp_updated,
            fp_updater,
            fp_text,
            fp_html,
            fp_posterip)
            VALUES
            (".(int)$q.",
            ".(int)$s.",
            ".(int)$usr['id'].",
            '".sed_sql_prep($usr['name'])."',
            ".(int)$sys['now_offset'].",
            ".(int)$sys['now_offset'].",
            0,
            '".sed_sql_prep($newmsg)."',
            '$rhtml',
            '".$usr['ip']."')");

            $p = sed_sql_insertid();

            $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_topics SET
            ft_postcount=ft_postcount+1,
            ft_updated='".$sys['now_offset']."',
            ft_lastposterid='".$usr['id']."',
            ft_lastpostername='".sed_sql_prep($usr['name'])."'
            WHERE ft_id='$q'");

            $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET fs_postcount=fs_postcount+1 WHERE fs_id='$s'");
            $sql = ($fs_masterid>0) ? sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET fs_postcount=fs_postcount+1 WHERE fs_id='$fs_masterid'") : '';


            if ($fs_countposts)
            { $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_users SET user_postcount=user_postcount+1 WHERE user_id='".$usr['id']."'"); }

            /* === Hook === */
            $extp = sed_getextplugins('forums.posts.newpost.done');
            if (is_array($extp))
            { foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
            /* ===== */

            sed_forum_sectionsetlast($s);
            sed_shield_update(30, "New post");
            header("Location: " . SED_ABSOLUTE_URL . sed_url('forums', "m=posts&q=".$q."&n=last", '#bottom', true));
            exit;
        }
        else
        {
            if($cfg['parser_cache'])
            {
                $rhtml = sed_sql_prep(sed_parse(htmlspecialchars($newmsg), $cfg['parsebbcodeforums'] && $fs_allowbbcodes, $cfg['parsesmiliesforums'] && $fs_allowsmilies, 1));
            }
            else
            {
                $rhtml = '';
            }

            $sql = sed_sql_query("SELECT fp_id, fp_text, fp_html, fp_posterid, fp_creation, fp_updated, fp_updater FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='".$q."' ORDER BY fp_creation DESC LIMIT 1");
            $row = sed_sql_fetcharray($sql);

            $p = (int) $row['fp_id'];

            $gap_base = empty($row['fp_updated']) ? $row['fp_creation'] : $row['fp_updated'];
            $updated = sprintf($L['for_mergetime'], sed_build_timegap($gap_base, $sys['now_offset']));

            $newmsg = sed_sql_prep($row['fp_text'])."\n\n[b]".$updated."[/b]\n\n".sed_sql_prep($newmsg);
            $newhtml = ($cfg['parser_cache']) ? sed_sql_prep($row['fp_html'])."<br /><br /><b>".$updated."</b><br /><br />".$rhtml : '';

            $rupdater = ($row['fp_posterid'] == $usr['id'] && ($sys['now_offset'] < $row['fp_updated'] + 300) && empty($row['fp_updater']) ) ? '' : $usr['name'];

            $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_posts SET fp_updated='".$sys['now_offset']."', fp_updater='".sed_sql_prep($rupdater)."', fp_text='".$newmsg."', fp_html='".$newhtml."', fp_posterip='".$usr['ip']."' WHERE fp_id='".$row['fp_id']."' LIMIT 1");
            $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_topics SET ft_updated='".$sys['now_offset']."' WHERE ft_id='$q'");

            /* === Hook === */
            $extp = sed_getextplugins('forums.posts.newpost.done');
            if (is_array($extp))
            { foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
            /* ===== */

            sed_forum_sectionsetlast($s);
            sed_shield_update(30, "New post");
            header("Location: " . SED_ABSOLUTE_URL . sed_url('forums', "m=posts&q=".$q."&n=last", '#bottom', true));
            exit;
        }
    }
}

elseif ($a=='delete' && $usr['id']>0 && !empty($s) && !empty($q) && !empty($p) && ($usr['isadmin'] || $fp_posterid==$usr['id']))
{
    sed_check_xg();

    /* === Hook === */
    $extp = sed_getextplugins('forums.posts.delete.first');
    if (is_array($extp))
    { foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
    /* ===== */

    $sql2 = sed_sql_query("SELECT fp_id FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='$q' ORDER BY fp_id ASC LIMIT 2");

    while ($row2 = sed_sql_fetcharray($sql2))
    {
        $post12[] = $row2['fp_id'];
    }
    if ($post12[0]==$p && $post12[1]>0)
    {
        sed_die();
    }

    $sql = sed_sql_query("SELECT * FROM $db_forum_posts WHERE fp_id='$p' AND fp_topicid='$q' AND fp_sectionid='$s'");

    if ($row = sed_sql_fetchassoc($sql))
    {
        if ($cfg['trash_forum'])
        { sed_trash_put('forumpost', $L['Post']." #".$p." from topic #".$q, "p".$p."-q".$q, $row); }
    }
    else
    { sed_die(); }

    $sql = sed_sql_query("DELETE FROM $db_forum_posts WHERE fp_id='$p' AND fp_topicid='$q' AND fp_sectionid='$s'");

    if ($fs_countposts)
    { $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_users SET user_postcount=user_postcount-1 WHERE user_id='".$fp_posterid."' AND user_postcount>0"); }

    sed_log("Deleted post #".$p, 'for');

    /* === Hook === */
    $extp = sed_getextplugins('forums.posts.delete.done');
    if (is_array($extp))
    { foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
    /* ===== */

    $sql = sed_sql_query("SELECT COUNT(*) FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='$q'");

    if (sed_sql_result($sql, 0, "COUNT(*)")==0)
    {
        // No posts left in this topic
        $sql = sed_sql_query("SELECT * FROM $db_forum_topics WHERE ft_id='$q'");

        if ($row = sed_sql_fetchassoc($sql))
        {
            if ($cfg['trash_forum'])
            { sed_trash_put('forumtopic', $L['Topic']." #".$q." (no post left)", "q".$q, $row); }
            $sql = sed_sql_query("DELETE FROM $db_forum_topics WHERE ft_movedto='$q'");
            $sql = sed_sql_query("DELETE FROM $db_forum_topics WHERE ft_id='$q'");

            if (!$cfg['disable_polls'])
            {
                sed_poll_delete($q, 'forum');
            }

            $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET
            fs_topiccount=fs_topiccount-1,
            fs_topiccount_pruned=fs_topiccount_pruned+1,
            fs_postcount=fs_postcount-1,
            fs_postcount_pruned=fs_postcount_pruned+1
            WHERE fs_id='$s'");

            if ($fs_masterid>0)
            {
                $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET
                fs_topiccount=fs_topiccount-1,
                fs_topiccount_pruned=fs_topiccount_pruned+1,
                fs_postcount=fs_postcount-1,
                fs_postcount_pruned=fs_postcount_pruned+1
                WHERE fs_id='$fs_masterid'");
            }

            /* === Hook === */
            $extp = sed_getextplugins('forums.posts.emptytopicdel');
            if (is_array($extp))
            { foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
            /* ===== */

            sed_log("Delete topic #".$q." (no post left)",'for');
            sed_forum_sectionsetlast($s);
        }
        header("Location: " . SED_ABSOLUTE_URL . sed_url('forums', "m=topics&s=".$s, '', true));
        exit;
    }
    else
    {
        // There's at least 1 post left, let's resync
        $sql = sed_sql_query("SELECT fp_id, fp_posterid, fp_postername, fp_updated
        FROM $db_forum_posts
        WHERE fp_topicid='$q' AND fp_sectionid='$s'
        ORDER BY fp_id DESC LIMIT 1");

        if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
        {
            $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_topics SET
            ft_postcount=ft_postcount-1,
            ft_lastposterid='".(int)$row['fp_posterid']."',
            ft_lastpostername='".sed_sql_prep($row['fp_postername'])."',
            ft_updated='".(int)$row['fp_updated']."'
            WHERE ft_id='$q'");

            $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET
            fs_postcount=fs_postcount-1,
            fs_postcount_pruned=fs_postcount_pruned+1
            WHERE fs_id='$s'");

            if ($fs_masterid>0)
            {
                $sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET
                fs_postcount=fs_postcount-1,
                fs_postcount_pruned=fs_postcount_pruned+1
                WHERE fs_id='$fs_masterid'");
            }

            sed_forum_sectionsetlast($s);

            $sql = sed_sql_query("SELECT fp_id FROM $db_forum_posts
            WHERE fp_topicid='$q' AND fp_sectionid='$s' AND fp_id<$p
            ORDER BY fp_id DESC LIMIT 1");

            if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
            {
                header("Location: " . SED_ABSOLUTE_URL . sed_url('forums', "m=posts&p=".$row['fp_id'], '#'.$row['fp_id'], true));
                exit;
            }
        }
    }
}

//$sql = sed_sql_query("SELECT ft_id, ft_title, ft_desc, ft_mode, ft_state, ft_poll, ft_firstposterid FROM $db_forum_topics WHERE ft_id='$q'");
$sql = sed_sql_query("SELECT t.*, p.* FROM $db_forum_topics AS t LEFT JOIN $db_polls AS p ON t.ft_id=p.poll_code WHERE t.ft_id='$q' AND (p.poll_type='forum' OR p.poll_id IS NULL)");

if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
{
    $ft_title = $row['ft_title'];
    $ft_desc = $row['ft_desc'];
    $ft_mode = $row['ft_mode'];
    $ft_state = $row['ft_state'];
    $ft_poll = $row;
    $ft_poll_id = $row['poll_id'];
    $ft_firstposterid = $row['ft_firstposterid'];

    if ($ft_mode==1 && !($usr['isadmin'] || $ft_firstposterid==$usr['id']))
    { sed_die(); }
}
else
{ sed_die(); }

$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_topics SET ft_viewcount=ft_viewcount+1 WHERE ft_id='$q'");
$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET fs_viewcount=fs_viewcount+1 WHERE fs_id='$s'");
$sql = ($fs_masterid>0) ? sed_sql_query("UPDATE $db_forum_sections SET fs_viewcount=fs_viewcount+1 WHERE fs_id='$fs_masterid'") : '';
$sql = sed_sql_query("SELECT COUNT(*) FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='$q'");
$totalposts = sed_sql_result($sql,0,"COUNT(*)");

if (!empty($p))
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT COUNT(*) FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid = $q and fp_id < $p");
    $postsbefore = sed_sql_result($sql, 0, 0);
    $d = $cfg['maxpostsperpage'] * floor($postsbefore / $cfg['maxpostsperpage']);
}

if (empty($d))
{ $d = '0'; }

if ($usr['id']>0)
{ $morejavascript .= sed_build_addtxt('newpost', 'newmsg'); }

//Extra fields for users
$fieldsres = sed_sql_query("SELECT * FROM $db_extra_fields WHERE field_location='users'");
$user_extrafields = "";
while($row = sed_sql_fetchassoc($fieldsres))
{
    $extrafields[] = $row; $number_of_extrafields++;
    $user_extrafields .= "u.user_{$row['field_name']}, ";
}


if (!empty($id))
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT p.*, u.user_text, u.user_maingrp, u.user_avatar, u.user_photo, u.user_signature,
    $user_extrafields
    u.user_country, u.user_occupation, u.user_location, u.user_website, u.user_email, u.user_hideemail, u.user_gender, u.user_birthdate,
    u.user_postcount
    FROM $db_forum_posts AS p LEFT JOIN $db_users AS u ON u.user_id=p.fp_posterid
    WHERE fp_topicid='$q' AND fp_id='$id' ");
}
else
{
    $sql = sed_sql_query("SELECT p.*, u.user_text, u.user_maingrp, u.user_avatar, u.user_photo, u.user_signature,
    $user_extrafields
    u.user_country, u.user_occupation, u.user_location, u.user_website, u.user_email, u.user_hideemail, u.user_gender, u.user_birthdate,
    u.user_postcount
    FROM $db_forum_posts AS p LEFT JOIN $db_users AS u ON u.user_id=p.fp_posterid
    WHERE fp_topicid='$q'
    ORDER BY fp_id LIMIT $d, ".$cfg['maxpostsperpage']);
}

$sys['sublocation'] = $fs_title;
$title_tags[] = array('{FORUM}', '{TITLE}');
$title_tags[] = array('%1$s', '%2$s');
$title_data = array($L['Forums'], htmlspecialchars($ft_title));
$out['subtitle'] = sed_title('title_forum_posts', $title_tags, $title_data);

/* === Hook === */
$extp = sed_getextplugins('forums.posts.main');
if (is_array($extp))
{ foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
/* ===== */

require_once $cfg['system_dir'] . '/header.php';

$mskin = sed_skinfile(array('forums', 'posts', $fs_category, $s));
$t = new XTemplate($mskin);

if (!$cfg['disable_polls'] && $ft_poll_id)
{
    sed_poll_vote();
    list($polltitle, $poll_form)=sed_poll_form($ft_poll, sed_url('forums', "m=posts&q=".$q), '', 'forum');
    $t->assign(array(
        "POLLS_TITLE" => $polltitle,
        "POLLS_FORM" => $poll_form,
    ));

    $t->parse("MAIN.POLLS_VIEW");

    if ($alreadyvoted)
    { $extra = ($votecasted) ? $L['polls_votecasted'] : $L['polls_alreadyvoted']; }
    else
    { $extra = $L['polls_notyetvoted']; }

    $t->assign(array(
        "POLLS_EXTRATEXT" => $extra,
    ));

    $t->parse("MAIN.POLLS_EXTRA");


}

$nbpages = ceil($totalposts / $cfg['maxpostsperpage']);
$curpage = $d / $cfg['maxpostsperpage'];
$notlastpage = (($d + $cfg['maxpostsperpage'])<$totalposts) ? TRUE : FALSE;

$pages = sed_pagination(sed_url('forums', "m=posts&q=$q"), $d, $totalposts, $cfg['maxpostsperpage']);
list($pages_prev, $pages_next) = sed_pagination_pn(sed_url('forums', "m=posts&q=$q"), $d, $totalposts, $cfg['maxpostsperpage'], TRUE);

$sql1 = sed_sql_query("SELECT s.fs_id, s.fs_title, s.fs_category, s.fs_masterid, s.fs_mastername, s.fs_allowpolls FROM $db_forum_sections AS s LEFT JOIN
$db_forum_structure AS n ON n.fn_code=s.fs_category
ORDER by fn_path ASC, fs_masterid, fs_order ASC");

$movebox = "<input type=\"submit\" class=\"submit\" value=\"".$L['Move']."\" /><select name=\"ns\" size=\"1\">";
$jumpbox .= "<select name=\"jumpbox\" size=\"1\" onchange=\"redirect(this)\">";
$jumpbox .= "<option value=\"".sed_url('forums')."\">".$L['Forums']."</option>";

while ($row1 = sed_sql_fetcharray($sql1))
{
    if (sed_auth('forums', $row1['fs_id'], 'R'))
    {

        if ( ($ft_poll_id>0 && $row1['fs_allowpolls']) || ($ft_poll_id==0) )
        {

            $master = ($row1['fs_masterid'] > 0) ? array($row1['fs_masterid'], $row1['fs_mastername']) : false;

            $cfs = sed_build_forums($row1['fs_id'], $row1['fs_title'], $row1['fs_category'], FALSE, $master);

            if ($row1['fs_id'] != $s && $usr['isadmin'])
            { $movebox .= "<option value=\"".$row1['fs_id']."\">".$cfs."</option>"; }
            $selected = ($row1['fs_id']==$s) ? "selected=\"selected\"" : '';
            $jumpbox .= "<option $selected value=\"".sed_url('forums', "m=topics&s=".$row1['fs_id'])."\">".$cfs."</option>";

        }

    }
}

$movebox .= "</select> ".$L['for_keepmovedlink']." <input type=\"checkbox\" class=\"checkbox\" name=\"ghost\" />";
$jumpbox .= "</select>";

if ($usr['isadmin'])
{
    $adminoptions = "<form id=\"movetopic\" action=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=move&".sed_xg()."&s=".$s."&q=".$q)."\" method=\"post\">";
    $adminoptions .= $L['Topicoptions']." : <a href=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=bump&".sed_xg()."&q=".$q."&s=".$s)."\">".$L['Bump'];
    $adminoptions .= "</a> &nbsp; <a href=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=lock&".sed_xg()."&q=".$q."&s=".$s)."\">".$L['Lock'];
    $adminoptions .= "</a> &nbsp; <a href=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=sticky&".sed_xg()."&q=".$q."&s=".$s)."\">".$L['Makesticky'];
    $adminoptions .= "</a> &nbsp; <a href=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=announcement&".sed_xg()."&q=".$q."&s=".$s)."\">".$L['Announcement'];
    $adminoptions .= "</a> &nbsp; <a href=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=private&".sed_xg()."&q=".$q."&s=".$s)."\">".$L['Private']." (#)";
    $adminoptions .= "</a> &nbsp; <a href=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=clear&".sed_xg()."&q=".$q."&s=".$s)."\">".$L['Default'];
    $adminoptions .= "</a> &nbsp; &nbsp; ".$movebox." &nbsp; &nbsp; ".$L['Delete'].":[<a href=\"".sed_url('forums', "m=topics&a=delete&".sed_xg()."&s=".$s."&q=".$q)."\">x</a>]</form>";
}
else
{ $adminoptions = "&nbsp;"; }

if ($ft_poll_id>0)
{ $ft_title = $L['Poll'].": ".$ft_title; }

$ft_title = ($ft_mode==1) ? "# ".htmlspecialchars($ft_title) : htmlspecialchars($ft_title);

$master = ($fs_masterid > 0) ? array($fs_masterid, $fs_mastername) : false;

$toptitle = sed_build_forums($s, $fs_title, $fs_category, true, $master);
$toppath  = $toptitle;
$toptitle .= " ".$cfg['separator']." <a href=\"".sed_url('forums', "m=posts&q=".$q)."\">".$ft_title."</a>";
$toptitle .= ($usr['isadmin']) ? " *" : '';

$t->assign(array(
    "FORUMS_POSTS_ID" => $q,
    "FORUMS_POSTS_RSS" => sed_url('rss', "c=topics&id=$q"),
    "FORUMS_POSTS_PAGETITLE" => $toptitle,
    "FORUMS_POSTS_TOPICDESC" => htmlspecialchars($ft_desc),
    "FORUMS_POSTS_SHORTTITLE" => $ft_title,
    "FORUMS_POSTS_PATH" => $toppath,
    "FORUMS_POSTS_SUBTITLE" => $adminoptions,
    "FORUMS_POSTS_PAGES" => $pages,
    "FORUMS_POSTS_PAGEPREV" => $pages_prev,
    "FORUMS_POSTS_PAGENEXT" => $pages_next,
    "FORUMS_POSTS_POLL" => $poll_result,
    "FORUMS_POSTS_JUMPBOX" => $jumpbox,
));

$totalposts = sed_sql_numrows($sql);
$fp_num=0;

/* === Hook - Part1 : Set === */
$extp = sed_getextplugins('forums.posts.loop');
/* ===== */

while ($row = sed_sql_fetcharray($sql))
{
    $row['fp_text'] = htmlspecialchars($row['fp_text']);
    $row['fp_created'] = @date($cfg['dateformat'], $row['fp_creation'] + $usr['timezone'] * 3600);
    $row['fp_updated_ago'] = sed_build_timegap($row['fp_updated'], $sys['now_offset']);
    $row['fp_updated'] = @date($cfg['dateformat'], $row['fp_updated'] + $usr['timezone'] * 3600);
    $row['user_text'] = ($fs_allowusertext) ? $row['user_text'] : '';
    $lastposterid = $row['fp_posterid'];
    $lastposterip = $row['fp_posterip'];
    $fp_num++;
    $i = empty($id) ? $d + $fp_num : $id;

    $rowquote  = ($usr['id']>0) ? "<a href=\"".sed_url('forums', "m=posts&s=".$s."&q=".$q."&quote=".$row['fp_id']."&n=last", "#np")."\">".$L['Quote']."</a>" : "&nbsp;";
    $rowedit   = (($usr['isadmin'] || $row['fp_posterid']==$usr['id']) && $usr['id']>0) ? "<a href=\"".sed_url('forums', "m=editpost&s=".$s."&q=".$q."&p=".$row['fp_id']."&".sed_xg())."\">".$L['Edit']."</a>" : '';
    $rowdelete = ($usr['id']>0 && ($usr['isadmin'] || $row['fp_posterid']==$usr['id']) && !($post12[0]==$row['fp_id'] && $post12[1]>0)) ? $L['Delete'].":[<a href=\"".sed_url('forums', "m=posts&a=delete&".sed_xg()."&s=".$s."&q=".$q."&p=".$row['fp_id'])."\">x</a>]" : '';
    $rowdelete .= ($fp_num==$totalposts) ? "<a name=\"bottom\" id=\"bottom\"></a>" : '';
    $adminoptions = $rowquote.' &nbsp; '.$rowedit.' &nbsp; '.$rowdelete;

    if ($usr['id']>0 && $n=='unread' && !$unread_done && $row['fp_creation']>$usr['lastvisit'])
    {
        $unread_done = TRUE;
        $adminoptions .= "<a name=\"unread\" id=\"unread\"></a>";
    }

    $row['fp_posterip'] = ($usr['isadmin']) ? sed_build_ipsearch($row['fp_posterip']) : '';
    if($cfg['parser_cache'])
    {
        if(empty($row['fp_html']) && !empty($row['fp_text']))
        {
            $row['fp_html'] = sed_parse($row['fp_text'], $cfg['parsebbcodeforums']  && $fs_allowbbcodes, $cfg['parsesmiliesforums']  && $fs_allowsmilies, 1);
            sed_sql_query("UPDATE $db_forum_posts SET fp_html = '".sed_sql_prep($row['fp_html'])."' WHERE fp_id = " . $row['fp_id']);
        }
        $row['fp_text'] = sed_post_parse($row['fp_html'], 'forums');
    }
    else
    {
        $row['fp_text'] = sed_parse($row['fp_text'], ($cfg['parsebbcodeforums'] && $fs_allowbbcodes), ($cfg['parsesmiliesforums'] && $fs_allowsmilies), 1);
        $row['fp_text'] = sed_post_parse($row['fp_text'], 'forums');
    }
    $row['fp_useronline'] = (sed_userisonline($row['fp_posterid'])) ? "1" : "0";
    $row['fp_useronlinetitle'] = ($row['fp_useronline']) ? $skinlang['forumspost']['Onlinestatus1'] : $skinlang['forumspost']['Onlinestatus0'];

    if (!empty($row['fp_updater']))
    { $row['fp_updatedby'] = sprintf($L['for_updatedby'], htmlspecialchars($row['fp_updater']), $row['fp_updated'], $row['fp_updated_ago']); }

    if (!$cache[$row['fp_posterid']]['cached'])
    {
        $row['user_birthdate'] = sed_date2stamp($row['user_birthdate']);
        $row['user_text'] = sed_build_usertext($row['user_text']);
        $row['user_age'] = ($row['user_birthdate']!=0) ? sed_build_age($row['user_birthdate']) : '';
        $cache[$row['fp_posterid']]['user_text'] = $row['user_text'];
        $cache[$row['fp_posterid']]['user_age']= $row['user_age'];
        $cache[$row['fp_posterid']]['cached'] = TRUE;
    }
    else
    {
        $row['user_text'] = $cache[$row['fp_posterid']]['user_text'];
        $row['user_journal'] = $cache[$row['fp_posterid']]['user_journal'];
        $row['user_age'] = $cache[$row['fp_posterid']]['user_age'];
    }

    $t-> assign(array(
        "FORUMS_POSTS_ROW_ID" => $row['fp_id'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_POSTID" => 'post_'.$row['fp_id'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_IDURL" => sed_url('forums', "m=posts&id=".$row['fp_id']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_URL" => sed_url('forums', "m=posts&p=".$row['fp_id'], "#".$row['fp_id']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_CREATION" => $row['fp_created'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_UPDATED" => $row['fp_updated'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_UPDATER" => htmlspecialchars($row['fp_updater']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_UPDATEDBY" => $row['fp_updatedby'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_TEXT" => $row['fp_text'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_ANCHORLINK" => "<a name=\"post{$row['fp_id']}\" id=\"post{$row['fp_id']}\"></a>",
        "FORUMS_POSTS_ROW_POSTERNAME" => sed_build_user($row['fp_posterid'], htmlspecialchars($row['fp_postername'])),
        "FORUMS_POSTS_ROW_POSTERID" => $row['fp_posterid'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_MAINGRP" => sed_build_group($row['user_maingrp']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_MAINGRPID" => $row['user_maingrp'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_MAINGRPSTARS" => sed_build_stars($sed_groups[$row['user_maingrp']]['level']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_MAINGRPICON" => sed_build_userimage($sed_groups[$row['user_maingrp']]['icon']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_USERTEXT" => $row['user_text'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_AVATAR" => sed_build_userimage($row['user_avatar'], 'avatar'),
        "FORUMS_POSTS_ROW_PHOTO" => sed_build_userimage($row['user_photo'], 'photo'),
        "FORUMS_POSTS_ROW_SIGNATURE" => sed_build_userimage($row['user_signature'], 'sig'),
        "FORUMS_POSTS_ROW_GENDER" => $row['user_gender'] = ($row['user_gender']=='' || $row['user_gender']=='U') ? '' : $L["Gender_".$row['user_gender']],
        "FORUMS_POSTS_ROW_POSTERIP" => $row['fp_posterip'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_USERONLINE" => $row['fp_useronline'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_USERONLINETITLE" => $row['fp_useronlinetitle'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_DELETE" => $rowdelete,
        "FORUMS_POSTS_ROW_EDIT" => $rowedit,
        "FORUMS_POSTS_ROW_QUOTE" => $rowquote,
        "FORUMS_POSTS_ROW_ADMIN" => $adminoptions,
        "FORUMS_POSTS_ROW_COUNTRY" => $sed_countries[$row['user_country']],
        "FORUMS_POSTS_ROW_COUNTRYFLAG" => sed_build_flag($row['user_country']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_WEBSITE" => sed_build_url($row['user_website'], 36),
        "FORUMS_POSTS_ROW_WEBSITERAW" => $row['user_website'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_JOURNAL" => $row['user_journal'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_EMAIL" => sed_build_email($row['user_email'], $row['user_hideemail']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_LOCATION" => htmlspecialchars($row['user_location']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_OCCUPATION" => htmlspecialchars($row['user_occupation']),
        "FORUMS_POSTS_ROW_AGE" => $row['user_age'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_POSTCOUNT" => $row['user_postcount'],
        "FORUMS_POSTS_ROW_ODDEVEN" => sed_build_oddeven($fp_num),
        "FORUMS_POSTS_ROW_NUM" => $fp_num,
        "FORUMS_POSTS_ROW_ORDER" => $i,
        "FORUMS_POSTS_ROW" => $row,
    ));

    // Extra fields for users
    if(count($extrafields)>0)
    foreach($extrafields as $i=>$extrafield)
    {
        $uname = strtoupper($extrafield['field_name']);
        $t->assign('FORUMS_POSTS_ROW_USER'.$uname, htmlspecialchars($row['user_'.$extrafield['field_name']]));
        isset($L['page_'.$extrafield['field_name'].'_title']) ? $t->assign('FORUMS_POSTS_ROW_USER'.$uname.'_TITLE', $L['page_'.$extrafield['field_name'].'_title']) : $t->assign('PAGE_'.$uname.'_TITLE', $extrafield['field_description']);
    }

    /* === Hook - Part2 : Include === */
    if (is_array($extp))
    { foreach($extp as $k => $pl) { include($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
    /* ===== */

    $t->parse("MAIN.FORUMS_POSTS_ROW");
}

$allowreplybox = (!$cfg['antibumpforums']) ? TRUE : FALSE;
$allowreplybox = ($cfg['antibumpforums'] && $lastposterid>0 && $lastposterid==$usr['id'] && $usr['auth_write']) ? FALSE : TRUE;

// Nested quote stripper by Spartan
function sed_stripquote($string) {
    global $sys;
    $starttime = $sys['now'];
    $startindex = mb_stripos($string,'[quote');
    while ($startindex>=0) {
        if (($sys['now']-$starttime)>2000) { break; }
        $stopindex = mb_strpos($string,'[/quote]');
        if ($stopindex>0) {
            if (($sys['now']-$starttime)>3000) { break; }
            $fragment = mb_substr($string,$startindex,($stopindex-$startindex+8));
            $string = str_ireplace($fragment,'',$string);
            $stopindex = mb_stripos($string,'[/quote]');
        } else { break; }
        $string = trim($string);
        $startindex = mb_stripos($string,'[quote');
    }
    return($string);
}

if (!$notlastpage && !$ft_state && $usr['id']>0 && $allowreplybox && $usr['auth_write'])
{
    if ($quote>0)
    {
        $sql4 = sed_sql_query("SELECT fp_id, fp_text, fp_postername, fp_posterid FROM $db_forum_posts WHERE fp_topicid='$q' AND fp_sectionid='$s' AND fp_id='$quote' LIMIT 1");

        if ($row4 = sed_sql_fetcharray($sql4))
        {
            $newmsg = "[quote][url=forums.php?m=posts&p=".$row4['fp_id']."#".$row4['fp_id']."]#[/url] [b]".$row4['fp_postername']." :[/b]\n".sed_stripquote($row4['fp_text'])."\n[/quote]";
        }
    }

    $pfs = ($usr['id']>0) ? sed_build_pfs($usr['id'], "newpost", "newmsg", $L['Mypfs']) : '';
    $pfs .= (sed_auth('pfs', 'a', 'A')) ? " &nbsp; ".sed_build_pfs(0, "newpost", "newmsg", $L['SFS']) : '';

    $post_mark = "<a name=\"np\" id=\"np\"></a>";
    $post_main = $post_mark.'<textarea class="editor" name="newmsg" rows="16" cols="56">'.htmlspecialchars($newmsg).'</textarea>';

    $t->assign(array(
        "FORUMS_POSTS_NEWPOST_SEND" => sed_url('forums', "m=posts&a=newpost&s=".$s."&q=".$q),
        "FORUMS_POSTS_NEWPOST_TEXT" => $post_main."<br />".$pfs,
        "FORUMS_POSTS_NEWPOST_TEXTONLY" => $post_main,
        "FORUMS_POSTS_NEWPOST_TEXTBOXER" => $post_main."<br />".$pfs,
        "FORUMS_POSTS_NEWPOST_MYPFS" => $pfs
    ));

    if (!empty($error_string))
    {
        $t->assign('FORUMS_POSTS_NEWPOST_ERROR_MSG', $error_string);
        $t->parse('MAIN.FORUMS_POSTS_NEWPOST.FORUMS_POSTS_NEWPOST_ERROR');
    }

    /* === Hook  === */
    $extp = sed_getextplugins('forums.posts.newpost.tags');
    if (is_array($extp))
    { foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
    /* ===== */

    $t->parse("MAIN.FORUMS_POSTS_NEWPOST");
}

elseif ($ft_state)
{
    $t->assign("FORUMS_POSTS_TOPICLOCKED_BODY", $L['Topiclocked']);
    $t->parse("MAIN.FORUMS_POSTS_TOPICLOCKED");
}

elseif(!$allowreplybox && !$notlastpage && !$ft_state && $usr['id']>0)
{
    $t->assign("FORUMS_POSTS_ANTIBUMP_BODY", $L['for_antibump']);
    $t->parse("MAIN.FORUMS_POSTS_ANTIBUMP");
}

if ($ft_mode==1)
{
    $t->parse("MAIN.FORUMS_POSTS_TOPICPRIVATE");
}

/* === Hook  === */
$extp = sed_getextplugins('forums.posts.tags');
if (is_array($extp))
{ foreach($extp as $k => $pl) { include_once($cfg['plugins_dir'].'/'.$pl['pl_code'].'/'.$pl['pl_file'].'.php'); } }
/* ===== */

$t->parse("MAIN");
$t->out("MAIN");

require_once $cfg['system_dir'] . '/footer.php';

?>

https://www.kocuce.net/forums/server-tanitimi/
Gökhan YILDIZ
#8 29. Dezember 2014, 08:57

Bu hata aldığın kodlar mı yoksa hata aldığın kodları kaldırdın mı? Kodlarına baktığımda herhangi bir hata göremiyorum.

Gökhan YILDIZ