RSS RSS

Hoe RSS gebruiken in Cotonti

Release 0.0.2 heeft de volgende RSS:

rss.php?c=news - weergave: laatste pagina's van de nieuws categorie (of andere bestaande categorien)
rss.php?c=comments&id=XX - weergave: laatste commentaren van de pagina met id=ХХ
rss.php?c=forums - weergave: laatste topics van het forum
rss.php?c=topics&id=XX - weergave: laatste posten van de topic met id=XX
rss.php?c=section&id=XX - weergave: laatste topics van de geselecteerde sectie van het forum


In rss.php zijn twee hooks toegevoegd:

1. rss.create - om je eigen RSS-output te maken. Input - parameters c= en id= , output - items van RSS-feed in $items[][] rij. Bekijk de code van rss.php for meer info.

2. rss.output - hook voor RSS output. Output bevindt zich in $out.


No comments yet
Only registered users can post new comments