Documentation (Genoa and older) / Dutch / Administratie

Administratie - Overzicht

Overzicht van het administratie-menu

Commentaren

Hoe commentaren beheren

Installatie stap per stap

Hoe Cotonti installeren

Pre-requisits

Wat moet in orde zijn VOOR de installatie begint

Rechten aanpassen

Hoe de juiste rechten instellen voor gebruikers

Taken na de installatie

Wat doen na de installatie

Toelating voor het downloaden van bestanden

Instellen welke groepen bestanden mogen downloaden